Skip to main content

Kosten

Wat kost thuiszorg?

Er wordt vaak gevraagd naar de kosten van thuiszorg, maar er is geen kort, eensluidend antwoord op die vraag. Thuiszorg is erg breed. Thuiszorg is afhankelijk van de hoeveelheid zorg, type zorg en de intensiviteit van de zorg. Al die aspecten spelen een rol bij de vaststelling van het tarief. Net zoals de vaardig- en deskundigheden die worden gevraagd van de betrokken zorgverleners.

Tarieven

Optimaal Zorg verleent haar diensten zowel op particuliere basis als op basis van een zorgindicatie of een combinatie daarvan. Dit kan zijn een zorgindicatie op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Zvw (Zorgverzekeringswet). Indien u een zorgindicatie heeft, kunnen wij onze diensten leveren via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via Zorg In Natura (ZIN). U heeft hierin de keuze.

Vergoeding particulier

Particuliere thuiszorg betaalt u in principe zelf, maar er is een mogelijkheid om de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Daarvoor moet u een zorgindicatie aanvragen, op grond waarvan u een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt krijgen. Uit dit budget kunt u de zorg van uw keuze betalen.

Overeenkomst

Wij maken altijd vooraf heldere afspraken met u over het aantal uren en de periode van ondersteuning en leggen dit vast in een contract. Dan weet u altijd precies waar u aan toe bent. Als u op enig moment behoefte krijgt aan meer of minder ondersteuning, dan passen wij dit contract in overleg met u aan.

Omzetbelasting (btw)

Als u onze diensten afneemt op basis van een zorgindicatie dan brengen wij geen omzetbelasting in rekening. Als u geen zorgindicatie heeft (en dus particulier uren inkoopt), zijn wij verplicht 21% omzetbelasting in rekening te brengen.

Belastingaftrek

Kosten voor thuiszorg zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder “buitengewone lasten” van de belastingdienst.

Facturering bij particulier en PGB

Facturering vindt maandelijks achteraf plaats op grond van het aantal uitgevoerde uren dat is afgesproken in het contract.

Als u interesse heeft in onze dienstverlening, maar niet goed weet of en welke indicatie u heeft of hoe u de diensten wilt afnemen, neemt u dan gerust contact op. Wij kunnen u op basis van uw persoonlijke situatie informeren over de diverse mogelijkheden.

[widgetkit id=1]