Skip to main content

Levenservaring

16/11/2023

Ouder worden wordt vaak geassocieerd met allerlei negatieve gevolgen; meer gebreken, meer zorgbehoefte, meer eenzaamheid en allerlei hogere kosten voor de maatschappij. Allemaal waar, maar ouder worden heeft niet alleen negatieve kanten. Er zitten ook voordelen aan, zoals het opdoen van meer levenservaring. Dat levert veel voordelen op, want de verzamelde kennis, wijsheid en inzichten kunnen ons helpen bij het navigeren door verschillende fasen en aspecten van het leven. 

Een belangrijk voordeel van meer levenservaring is betere besluitvorming. Door jarenlange ervaring hebben we geleerd om situaties beter te analyseren, mogelijke consequenties in te schatten en verschillende perspectieven in overweging te nemen. Dit stelt ons in staat om beter doordachte beslissingen te nemen die zijn gebaseerd op een breder begrip van de wereld om ons heen.

Meer levenservaring kan ook leiden tot verbeterde emotionele intelligentie. Naarmate we ouder worden, zijn we vaak beter in staat om onze emoties te begrijpen en te beheersen. We hebben het vermogen ontwikkeld om empathie te tonen en mooie emotionele verbindingen met anderen op te bouwen. Deze emotionele intelligentie stelt ons in staat om betere relaties te onderhouden en effectiever te communiceren.

Met meer levenservaring komen ook allerlei uitdagingen en tegenslagen. We hebben geleerd om met moeilijke situaties om te gaan en veerkracht te tonen. Door tegenspoed te hebben ervaren, hebben we geleerd om door te zetten en weer op te staan na mislukkingen. Deze veerkracht helpt ons om met stressvolle situaties om te gaan en ons aan te passen aan veranderingen in het leven. 

Levenservaring stelt ons in staat om een diepere wijsheid te ontwikkelen. Door de ups en downs van het leven leren we belangrijke levenslessen. We hebben geleerd wat echt belangrijk is in het leven en hebben een beter begrip van wat er werkelijk toe doet. Deze wijsheid stelt ons in staat om anderen te helpen, ondersteunen en waar gewenst te adviseren bij het maken van belangrijke beslissingen.

Met meer levenservaring komt vaak een grotere zelfacceptatie. We hebben geleerd om onszelf te waarderen, inclusief onze sterke en zwakke punten. We hebben geleerd om los te laten wat anderen van ons denken en meer trouw te zijn aan onszelf. Deze zelfacceptatie leidt tot een groter gevoel van eigenwaarde en vertrouwen.

Ouder worden stelt ons dus in staat om betere besluitvormers te worden, onze emoties beter te begrijpen, veerkrachtiger te worden, een diepere wijsheid te ontwikkelen en onszelf beter te accepteren. Dit is een dit een generalistische benadering is van ‘ouder worden’ en geldt zeker niet voor iedereen. Toch is het belangrijk om de waarde van levenservaring te erkennen en te koesteren, omdat het ons helpt groeien en bloeien als individuen. En dat is iedereen van harte gegund.