Skip to main content

Oud & Jong

15/12/2023

Werkend met ouderen hoor je met een zekere regelmaat ‘Vroeger was het beter’ of iets van gelijke strekking. In deze eindejaarstijd van reflectie en overdenking roept dat de vraag op of de veelgehoorde uitspraak op waarheid berust. 

Vrijwel alle ouderen kijken op enig moment met de nodige nostalgie terug naar vervlogen tijden; niet zelden wekt dat een verlangen op naar het verleden. Er zijn herinneringen aan simpeler en minder complexe tijden, waarin familie en persoonlijke interactie centraal stonden. Toen was hun leven meer gestructureerd. In de huidige tijd voelen ouderen zich soms overweldigd door de snelheid en complexiteit van de moderne wereld. Natuurlijk hebben ouderen net als iedereen geprofiteerd van de technologische en maatschappelijke vooruitgang, maar ze zien ook allerlei nadelen. Geregeld missen ze de persoonlijke benadering en sociale interactie die ze van huis uit gewend zijn. Ook voelen ouderen zich soms buitengesloten als het gaat om de zich razendsnel ontwikkelende technologie en digitalisatie. 

Jongeren groeien op in een wereld vol snel gaande technologische vooruitgang en de schier onbegrensde mogelijkheden die dat met zich meebrengt. De meesten van hen omarmen de nieuwe mogelijkheden en vereenvoudigen hun leven door allerlei innovatieve oplossingen. Ze vinden ogenschijnlijk met groot gemak hun weg in de digitale wereld en komen gemakkelijk in contact met mensen wereldwijd. Toch missen jongeren geregeld het menselijke aspect van de vooruitgang. Ook worden ze geconfronteerd met de enorme uitdagingen van een snel veranderende en digitaliserende wereld, zoals prestatiedruk, (online) pesterijen en vergeleken worden met hun leeftijdsgenoten op sociale media. Dit kan leiden tot onzekerheid, stress, depressies en helaas ook enorme excessen als (zelf)moord. 

Hoewel het perspectief van oud en jong volledig verschilt, zijn er ook overeenkomsten. Beiden groepen streven naar betekenisvolle relaties, geluk, gezondheid en zekerheid. Allebei vinden ze familie, gemeenschap en ergens bij horen erg belangrijk, maar de manieren waarop ze daarmee omgaan is totaal anders. 

Jong en oud kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. Ouderen kunnen jongeren waardevolle levenslessen leren. Jongeren kunnen ouderen helpen met het leren over en navigeren van nieuwe technologieën. Dat kan bijdragen aan tot meer wederzijds begrip, empathie en verbinding. 

Of het vroeger wel of niet beter was, verschilt uiteraard van mens tot mens en is totaal afhankelijk van individuele ervaringen. Wat voor de een ‘beter’ is, kan door de ander heel anders worden ervaren. Het zou mooi zijn als oud en jong elkaar beter begrijpen en respecteren. Verschillende generaties hebben verschillende invalshoeken, prioriteiten en waarden en dat maakt het leven alleen maar meer interessant. 

In plaats van te debatteren over wie er gelijk heeft, is het veel waardevoller om de kloof tussen generaties te overbruggen, met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Streven naar meer inclusiviteit en samenwerking, waarbij kennis en ervaringen van oud en jong worden gecombineerd. Zo wordt de toekomst mooier: een meer harmonieuze samenleving waarin de kloof tussen generaties wordt gedicht. 

Vroeger was het niet per se beter of slechter, maar zeker anders. Iedere tijd heeft zijn eigen charme. Laten we openstaan voor elkaars perspectieven en leren van elkaars kennis en ervaring. Zo vinden we meer evenwicht tussen traditie en vooruitgang en werken aan een betere toekomst voor alle generaties.