Skip to main content

Over Optimaal Zorg

Optimaal Zorg is een kleine en krachtige thuiszorgorganisatie waarin de persoonlijke dienstverlening aan cliënten voorop staat. We doen dit altijd vanuit een gepersonaliseerde werkwijze, omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct.

Onze integrale zorg is persoonlijk en professioneel en wordt niet bepaald door complexe regels. We werken wijkgericht met de wijkverpleegkundige als spin in het web. Ons uitgangspunt is het comfort in de eigen vertrouwde omgeving; er is écht tijd voor de cliënt en zijn/haar familie en mantelzorger(s).

Wij bieden verpleging, verzorging, begeleiding, intensieve-, palliatieve- en 24-uurszorg aan (chronisch) zieken en ouderen. Daarnaast verlenen we mantelzorgondersteuning. Onze zorgverleners zijn allemaal zzp-ers in de zorg; zij zijn een belangrijke en onmisbare factor van betekenis!

Missie

Mensen die door ouderdom, ziekte of handicap, al dan niet tijdelijk, niet meer alles zelf kunnen, willen graag zoveel mogelijk regie houden over hun eigen leven. Dat betekent dat Optimaal Zorg goed moet luisteren naar uw wensen, behoeften en ideeën over welke zorg het beste bij uw levenswijze past.

Daarnaast wil t u kwalitatief hoogwaardige, professionele zorg die bijdraagt aan uw welzijn en welbevinden. Onze drijfveren zijn kwaliteit en cliëntgerichtheid. Optimaal Zorg staat voor vertrouwen, respect en persoonlijke dienstverlening. Met deze waarden handelen wij ten alle tijden om u de best mogelijke zorg te bieden, waarbij u de uiteindelijke beslisser bent over het soort en hoeveelheid zorg die u nodig heeft.

De zorg wordt geleverd door onze zorgverleners die met zorg zijn geselecteerd. Zij beschikken over de ervaring, kennis en het inlevingsvermogen die nodig zijn om u zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen.  Door het volgen van erkende trainingen en cursussen worden deze kwaliteiten versterkt. Hiernaast brengen onze zorgverleners een sfeer van warmte, knusheid en gemoedelijkheid met hen mee.

Visie

Optimaal Zorg wil tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van oudere mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben door kwaliteitszorg op maat te bieden. Dat doen we door te zorgen voor een transparante en professionele organisatie met deskundige zorgverleners met een luisterend oor en hart voor hun vak. Ook het aanbieden van een breed pakket van diensten draagt daaraan bij, zodat er voor elke zorgvraag een passend antwoord is.

De zorg is een constant veranderende sector. Door al die veranderingen is het volkomen begrijpelijk dat alle regelingen voor u niet meer duidelijk zijn. Wij begeleiden u graag in dit proces. Wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste feiten en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw zorg.