Skip to main content

GEDRAGSCODE

De gedragscode van Optimaal Zorg

Kijken door de ogen van de cliënt:
 • 1. Zeg wat je doet en doe wat je zegt

 • 2. Sta dichtbij de cliënt, maar op professionele afstand
 • 3. Luister goed naar de behoefte van de cliënt
 • 4. Respecteer de normen en waarden van de cliënt in woord en gedrag
 • 5. Tutoyeer cliënten niet, tenzij zij daar om vragen
 • 6. Spreek niet over de cliënt, maar met de cliënt en diens familie
 • 7. Post nooit iets over cliënten op de sociale media
 • 8. Ga zorgvuldig om met eigendommen van de cliënt
 • 9. Beschouw een klacht van de cliënt als aanzet tot kwaliteitsverbetering
 • 10. Kijk naar de mogelijkheden van de cliënt en niet naar diens beperkingen
 • 11. Iedere vorm van intimidatie zijn uit den boze
 • 12. Neem verantwoordelijkheid voor wat en hoe je doet
 • 13. Maak geen onderscheid op basis van geloof, afkomst, sexuele voorkeur, geslacht, huidskleur en of leeftijd
 • 14. Maak altijd melding van situaties die mogelijk een probleem kunnen zijn/worden voor de cliënt
Kijken door de ogen van je collega:
 • 1. Zeg je wat je doet en doe wat je zegt
 • 2. Stel je altijd professioneel op
 • 3. Leuk werk maak je zelf en met elkaar
 • 4. Praat niet over maar met elkaar
 • 5. Toon je respect voor elkaar in woord en gedrag
 • 6. Behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden
 • 7. Post nooit iets over collega’s op de sociale media
 • 8. Respecteer ieders waarden en normen
 • 9. Werk niet onder invloed van alcohol of drugs
 • 10. Ga zorgvuldig om met ieders eigendommen
 • 11. Ieders mening is belangrijk
 • 12. Iedere vorm van intimidatie zijn uit den boze
 • 13. Neem verantwoordelijkheid voor wat en hoe je doet
 • 14. Maak geen onderscheid op basis van geloof, afkomst, seksuele voorkeur, geslacht, huidskleur en of leeftijd
 • 15. Geef positieve feedback waar de ander mee verder kan
 • 16. Ontvang feedback positief en zie het als aanzet tot kwaliteitsverbetering
 • 17. Kijk naar de mogelijkheden van de ander, niet naar diens beperkingen