Skip to main content

Zorg op Maat

Optimaal Zorg levert thuiszorg die u nodig heeft. Ons zorgaanbod is zeer veelzijdig en wordt verzorgd door een enthousiaste en professionele zorgverleners: dat zijn verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en/of begeleiders.

Wij bieden ondersteuning zodat u zo veel mogelijk van het leven kan blijven genieten. 
Met de juiste ondersteuning thuis helpen wij u en ontlasten we de mantelzorger(s).
Wij bespreken wat u zelf kan en wil doen; uw wensen en behoeften zijn ons uitgangspunt.
Zo bieden wij de oplossing om zelf zo lang mogelijk de regie over uw eigen leven te blijven behouden.

Om de kwaliteit van onze zorg, service aan cliënt(en)/diens vertegenwoordigers en richting zorgverleners en samenwerkingspartners te waarborgen is ons beleid en handelswijze vastgelegd in diverse documenten:

Daarnaast hanteert Optimaal Zorg een aantal in de thuiszorg algemeen geldende documenten als uitgangspunt voor haar beleid en handelswijze. Zo onderschrijven wij

Wij zien beide documenten als basis voor al ons beleid en omgang met signalen.