Skip to main content

Onze zorg

Optimaal Zorg is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Wij dragen zorg voor al uw wensen op medisch en sociaal gebied. Een team van verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en begeleiders staat klaar om u de zorg te bieden die u nodig heeft en wenst. Zo stellen we u in staat om zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te blijven op een manier die past bij uw leefstijl. Voor ons zijn uw privacy, comfort, sociale contacten en persoonlijke aandacht het uitgangspunt. 

Ouder worden is mooi, maar brengt ook toenemende beperkingen met zich mee. Fysieke beperkingen maken dat u minder mobiel bent en ook geestelijk kan er het nodige veranderen; denk aan dementie en Alzheimer met alle gevolgen van dien. In al deze en andere situaties helpen wij u door in uw eigen omgeving de juiste ondersteuning te bieden. Zo ontlasten wij uw mantelzorger(s) en kunt u zo veel mogelijk op een prettige manier van het leven blijven genieten.

Wij gaan uit van uw wensen en beleving. Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk te ondersteunen in het behouden van uw sociale contacten en activiteiten. Denk hierbij aan vakanties, bezoeken aan familie en vrienden, het uitoefenen van hobby’s, bezoeken aan het ziekenhuis, de fysiotherapie of een kapper. Kortom, begeleiding in alles wat voor u belangrijk is.  

Optimaal Zorg werkt met kleine, vaste teams van zorgverleners die, al naar gelang de behoefte, bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en/of begeleiders. Door deze persoonlijke benadering is uw zorg bij ons in vertrouwde handen. Wij verzorgen ook de algehele coördinatie van uw zorg.