Skip to main content

Begeleiding

Persoonlijke begeleiding

Naast verpleging en verzorging biedt Optimaal Zorg ook individuele begeleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hulp bij het plannen en ondernemen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en/of het structureren van de dag. Ook kan de ondersteunende begeleiding uw familie, vrienden of andere mantelzorger(s) helpen bij het omgaan met de situatie.

Persoonlijke begeleiding is erop gericht om uzelf zelf de regie te laten houden over uw eigen leven, dagindeling en/of huishouden. Met begeleiding van Optimaal Zorg bevorderen of behouden we de zelfredzaamheid en voorkomen daarmee verwaarlozing of opname in een instelling.

Begeleiding heeft niets te maken met ziekte; ook als u gezond bent van lijf en lede kan begeleiding wenselijk en nodig zijn. Het gaat om een individueel op maat aangeboden vorm van zorg voor het geval de algemene dagelijkse dingen niet meer zo makkelijk gaan. Denk daarbij aan eenzaamheid, angst om alleen te zijn of vergeetachtigheid. Dat kan allemaal bijdragen aan verzwakking en/of verslechtering van uw situatie. Dat kan allemaal bijdragen aan verminderde motivatie om bijvoorbeeld goed te eten, zijn/haar uiterlijk te verzorgen of erop uit te gaan, met alle nare gevolgen van dien.

Met passende ondersteuning kunnen de begeleiders van Optimaal Zorg al deze zaken weer in goede banen brengen. Regelmaat en altijd dezelfde zorgverleners die de ondersteuning/begeleiding bieden, dragen bij aan meer vertrouwen en levenslust/plezier. Zo kunt u zo lang mogelijk en op een fijne manier zelfstandig blijven wonen.  

Wij begeleiden bij:

  • Het leren omgaan met een stoornis, handicap of beperking
  • Het oefenen en aanleren van vaardigheden
  • Het organiseren van het huishouden
  • Het op orde brengen en begeleiden van financiën en administratie
  • Structuur brengen in het dagelijkse leven
  • Trainen van praktische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld koken
  • Begeleiding bij het maken van een maaltijdplanning en boodschappen doen
  • Helpen opbouwen en onderhouden van sociale contacten zoals familie, kennissen en vrienden
  • Ondersteuning bieden bij bezoek van een arts of het ziekenhuis
  • Uw familie of mantelzorger(s) (tijdelijk) ontlasten