Skip to main content

Hulp bij dementie

Dementie is een moeilijk te accepteren ziekte; voor de persoon die aan de ziekte lijdt, maar zeker ook voor zijn/haar omgeving. Ogenschijnlijk lijkt er niets aan de hand te zijn, maar schijn bedriegt. Heel vaak wordt pas duidelijk hoeveel een echtgenoot overnam van een dementerende partner als diezelfde echtgenoot plots niet meer in staat is om hulp te verlenen. Daarnaast kunnen mensen die lijden aan dementie de neiging hebben hun gedrag te verbergen en/of zich zelfstandiger voor te doen dan ze werkelijk zijn.

In veel gevallen zijn het familie of buren die op een zeker moment opmerken dat vertrouwde handelingen niet meer zo eenvoudig zijn als dat ze vroeger waren. Dan is er hulp van buitenaf nodig. Het accepteren van hulp en zorg heeft veel tijd en aandacht nodig aangezien de cliënt zichzelf doorgaans niet ziek vindt of voelt.

Met de komst van dementie veranderen ook de verhoudingen tussen ouders en kinderen. Kinderen nemen in het begin enkele verzorgende taken van ouders over en dat kan lijden tot spanningen. Met de toenemende zorgbehoefte en een druk eigen bestaan is het voor kinderen meestal onmogelijk nog meer zorg te bieden. In die situatie kunnen zorgverleners van Optimaal Zorg een uitkomst bieden.

Ervaring leert dat zorg van buitenaf vaak beter wordt geaccepteerd, 'vreemde ogen dwingen' en voor de familie is het een geruststelling dat enkele taken worden overgenomen die niet meer zelfstandig gedaan kunnen worden. De zorgverleners hebben ook een sociale en observerende taak.

Voor deze zorg biedt Optimaal Zorg dagdelen vanaf 3 uur aaneengesloten op tijden die u aanvraagt. De zorg wordt verleend door een vast team van zorgverleners. Onze zorgverleners hebben ruime ervaring op het gebied van dementie en kunnen cliënten daarom goed begeleiden.