Skip to main content

De ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70% van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Iemand met deze ziekte krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand ook steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden. Onderzoekers denken dat eiwitophopingen in de hersencellen de ziekte van Alzheimer veroorzaken.

Symptomen

Iemand met de ziekte van Alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen. Daarnaast kan hij niet meer goed:
• Nieuwe informatie onthouden of nieuwe mensen opslaan.
• Uiteindelijk verdwijnt ook informatie die al langere tijd in het geheugen zat.
• Onthouden waar hij / zij is, of welke dag, welke maand of welk jaar het is; desoriëntatie in plaats, tijd en persoon.

  • Zich uitdrukken en niet op woorden kunnen komen. Dit heet afasie.
  • Voorwerpen en geluiden herkennen en weten waar ze voor zijn. Dit heet agnosie.
  • Handelingen uitvoeren of in de juiste volgorde uitvoeren. Dit heet apraxie.
  • De zelfzorg zal tekort schieten.
  • Nadenken over situaties en deze beoordelen.
  • Structuur in de dag aanbrengen, op tijd eten, ’s morgens opstaan.
  • Verandering in gedrag. Zijn of haar karakter verandert. Hij / zij wordt bijvoorbeeld onrustig, achterdochtig of agressief. Of hij / zij wordt juist lusteloos. Zijn / haar stemming kan snel omslaan.

Oorzaken van de ziekte van Alzheimer

Bij de ziekte van Alzheimer gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. Dit komt doordat bepaalde eiwitten, zogenaamde beta-amyloïd eiwitten, zich ophopen in de zenuwcellen en zogenaamde plaques vormen. Ook kunnen bepaalde vezels zich in de cellen ophopen tot zogenaamde neurofibrillaire tangles. Deze ophopingen van eiwitten en vezels maken de cellen kapot en verstoren de onderlinge communicatie. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren en sterven zenuwcellen af.

Verloop van de ziekte van Alzheimer

In het begin van de ziekte zijn de verschijnselen vaak niet duidelijk aanwezig. De verschijnselen worden duidelijker naarmate de dementie erger wordt. Sommige mensen met de ziekte van Alzheimer gaan snel achteruit. Anderen hebben nog lang een redelijk gewoon leven.

Door de ziekte wordt iemand steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Het wordt steeds moeilijker om te functioneren in het dagelijks leven. Uiteindelijk raakt iemand met de ziekte van Alzheimer meestal erg verzwakt en hulpbehoevend.

[widgetkit id=1]