Skip to main content

Dementie informatie

De vraag over het verschil tussen dementie en Alzheimer wordt vaak gesteld en er is veel misvatting over.
De termen dementie en de ziekte van Alzheimer worden vaak verwisseld dus is het begrijpelijk dat mensen zouden denken dat ze hetzelfde zijn. Maar dat is niet zo.

Weten wat dementie is kan een nuttige stap zijn in het begrijpen van deze aandoening. Dementie is een overkoepelende term, een algemene term voor veel verschillende diagnoses. In feite zijn er meer dan 75 soorten dementie. De term verwijst naar een groep symptomen die het functioneren in het dagelijks leven beïnvloedt. De symptomen kunnen onder meer zijn; geheugenverlies, verkeerd inschattingsvermogen, problemen met taal en aandacht en veranderingen in de persoonlijkheid. Een compleet neurologisch onderzoek kan vaak bepalen om welke vorm van dementie het gaat. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, goed voor ongeveer 60% van de gevallen.

Andere vormen van dementie zijn onder andere Lewy body dementie, frontotemporale dementie, dementie van de ziekte van Parkinson en vasculaire (of een beroerte gerelateerde) dementie.
Het is nuttig om het type dementie te kennen, want de symptomen en de behandeling kan variëren voor de verschillende types.

Patiënten die lijden aan Lewy body dementie hebben bijvoorbeeld vaak visuele hallucinaties. Patiënten met frontotemporale dementie zijn vaak jonger dan degenen met de ziekte van Alzheimer en hebben vaak aanzienlijke veranderingen in hun persoonlijkheid en gedrag. Er zijn veel voorkomende symptomen die kenmerkend zijn voor vele vormen van dementie, maar hoe per persoon wordt gereageerd zal afwijken.

U kunt anderen vertellen dat uw geliefde of vriend dementie heeft, maar om het bewustzijn over de verschillen te vergroten, kan het helpen hen te vertellen om wat voor soort dementie het gaat. Kennis is macht, dus het kennen van de betekenis en het gebruik van de term dementie kan behulpzaam zijn bij uw eigen inzicht en bij het praten met anderen.

[widgetkit id=1]