Skip to main content

Verpleging

De verpleging is gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening of handicap. Optimaal Zorg kan ingezet worden voor verpleegkundige zorg na een ziekenhuisopname of als gevolg van acute of chronische ziekte.

Verpleging kan worden geboden op verwijzing of aanvraag van een arts, maar deze is daarna niet verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De zorg kan ook zonder tussenkomst van een arts worden geboden!

De verpleegkundige zorg bestaat onder meer uit: begeleiding bij ernstige ziekte en het verrichten van specifieke handelingen zoals pijnbestrijding, decubitus preventie of wondzorg. Daarnaast adviseren de verpleegkundigen over hulpmiddelen en bemiddelen met andere instanties over de zorgverlening.

Ook verzorgen wij verpleegkundige handelingen zoals:
  • Wondverzorging
  • Het toedienen van medicatie
  • Het geven van injecties
  • Sondevoeding
  • Advies geven "hoe om te gaan met uw ziekte”