Skip to main content

Wijkverpleging

De indicatie voor zaken die vallen binnen de Zorgverzekeringswet (ZvW) wordt de indicatie gesteld door de wijkverpleegkundige. De indicatie voor de Wet langdurige zorg (WLZ) en dan met name de zorgzwaartepakketten wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De wijkverpleegkundige en het CIZ bepalen hoeveel uren en welke zorg u precies krijgt.

Thuiszorg en/of begeleiding

Tijdens het intakegesprek kunt u, samen met onze wijkverpleegkundige, bespreken welke thuiszorg en/of begeleiding u wenst. Vervolgens wordt gekeken naar een eventuele indicatiestelling en helpen wij u om deze voor, en met u te organiseren.

Uw persoonlijke wensen

In de indicatiestelling wordt de te ontvangen zorg en begeleiding uitgebreid omschreven. Aansluitend maken we samen met u een planning voor de contactmomenten. Deze worden vanzelfsprekend zoveel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke wensen en hulpvraag. Zo heeft u altijd zelf de regie in handen. 

Ervaren in de zorgverlening en begeleiding

Als alles rond is, stellen wij een klein team van zorgverleners samen, die bij u thuis de afgesproken zorg en begeleiding komt bieden. Al onze zorgverleners zijn gekwalificeerd voor die taak, flexibel inzetbaar en ervaren in de zorgverlening en begeleiding. U krijgt een vast aanspreekpunt met wie u uw wensen kunt bespreken.

Verdere taken van de (wijk)verpleegkundige:

  •  Begeleiding en toediening (gespecialiseerd) medicijngebruik
  • Geven van (gecompliceerde) wondbehandeling, voorkomen van wonden
  • Advisering van aanschaf van hulpmiddelen
  • Coördineren van complexe zorg
  • Katheter- stomazorg
  • Toedienen van zuurstof
  • Toedienen van injecties