Skip to main content

Financiering

Optimaal Zorg kan alle zorg bieden die u nodig heeft en dat wordt op verschillende manieren gefinancierd:

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De indicatie wordt vanuit uw zorgverzekering gesteld door de wijkverpleegkundige van Optimaal Zorg. De financiering loopt via u en uw zorgverzekeraar, omdat Optimaal Zorg een ongecontracteerde zorgaanbieder is.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De indicatie wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook bij een persoonsgebonden budget (Pgb) kan Optimaal Zorg deze zorg bieden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De indicatie voor begeleiding individueel wordt gesteld door de zorgconsulenten van de gemeente. Neem hiervoor contact op met de zorgtoewijzing van uw gemeente.  Ook bij een  persoonsgebonden budget (Pgb) kan Optimaal Zorg deze zorg bieden.

Wilt u meer zorg buiten de aan u toegekende indicatie, of u komt niet in aanmerking voor een indicatie, dan kan de zorg bij Optimaal Zorg particulier worden bij/ingekocht. 

Ook een combinatie van deze financieringswijzen is mogelijk. Optimaal Zorg adviseert en ondersteunt u graag bij de aanvraag van uw indicatie.

Kosten

De kosten van thuiszorg zijn afhankelijk van de hoeveelheid, type en de intensiviteit van de zorg. Ook de vereiste vaardig- en deskundigheden van de betrokken zorgverleners spelen een rol bij de vaststelling van het tarief.

Particulier

Particuliere thuiszorg betaalt u in principe zelf, maar mogelijk krijgt u de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Daarvoor moet u een zorgindicatie aanvragen, op grond waarvan u een Pgb kunt krijgen. Uit dit budget kunt u de zorg van uw keuze betalen.

Btw

Zorg op basis van een zorgindicatie is vrijgesteld van btw. Voor particuliere zorg zijn we verplicht 21% btw in rekening te brengen.  

Belastingaftrek

Kosten voor thuiszorg zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder “buitengewone lasten” van de belastingdienst.

Facturering

Facturering bij particuliere en Pgb-zorg vindt maandelijks achteraf plaats op grond van het aantal uitgevoerde uren afgesproken in het contract.

Als u interesse heeft in onze dienstverlening, maar niet goed weet of en zo ja welke indicatie u heeft of hoe u de diensten wilt afnemen, neemt dan contact op. Op basis van uw persoonlijke situatie adviseren wij u over  de diverse mogelijkheden.