Skip to main content

Nuttige links thuiszorg

In de gemeenten Soest, Baarn en Amersfoort en de wijdere wereld zijn er allerlei voorzieningen die zorgvragers en hun mantelzorger(s) kunnen helpen om langer op een prettige manier zelfstandig te blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. De makkelijkste manier om te zien wat er in uw gemeente allemaal mogelijk is, is door gebruik te maken van de sociale kaart. Dat is de digitale wegwijzer met nadere informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen voor jong en oud. Denk aan informatie over mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding, thuiszorgverlening, hulpmiddelen en maaltijdvoorziening e.d.

U vind de sociale kaarten van de gemeenten in ons werkgebied op het internet:

MEER HANDIGE INFORMATIE: